SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

„GODINE UZLETA“

NOVE OSNOVE PROGRAMA PREDŠКOLSКOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Naša ustanova od septembra 2020. godine primenjuje u radu nove Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, simbolično nazvanim „Godine uzleta“ definiše se koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Nova programska koncepcija usmerena je na celovit razvoj deteta i podršku dobrobiti deteta kroz smislene odnose koje gradi sa vršnjacima, odraslima i fizičkim okruženjem i osnaživanjem aktivnog učešća deteta u zajednici vršnjaka i odraslih.

PREDŠКOLSКI UZRAST – JEDINSTVENO I NEPONOVLJIVO DOBA U ŽIVOTU SVAКOG DETETA

Detinjstvo je jedinstven period, neponovljiv i sam po sebi vredan. Dete na ranom uzrastu poseduje bogate potencijale za učenje, aktivno je, radoznalo, istrajno, otvoreno i sposobno da komunicira, uspostavlja odnose i razume okruženje u kojem se nalazi.

Nove Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celo-životno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. „Godine uzleta“ promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učešće, u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe.

КOMPETENCIJE КOJE DETE STIČE

U novom programu deca uče da budu samostalna, da se snalaze u različitim situacijama, da preuzimaju odgovornost, uče da na siguran način istražuju svoje okruženje, da prihvataju druge i budu prihvaćena.

Deca se podstiču da primećuju svet oko sebe, da uočavaju detalje, da postavljaju pitanja i da budu kreativna.

Deca učešćem u zajednici vršnjaka, vrtića i lokalnoj zajednici uče da budu odgovorna prema sebi, drugima i okruženju i da doprinose zajednicama u
koje su uključena.

Deca upoznaju različite kulture i stiču znanja iz različitih oblasti, razvijaju različite vrste početne pismenosti i kreativne načine na koje prerađuju svoje doživljaje, mišljenje, ideje i saznanja.

КAКO DETE UČI U NOVOM PROGRAMU?

Novi program stimuliše građenje kvalitetnih odnosa sa odraslima i vršnjacima kroz igru, istraživanje i saradnju u različitim aktivnostima i angažovanjem svih čula i celim telom.

Prostor u vrtiću postaje inspirativno i podsticajno okruženje za učenje deteta i prerasta u zajednički prostor kao mesto za druženje, igru i istraživanje. Podstiče se učenje kroz zajedničko učešće sa vršnjacima i odraslima, kroz istraživanje i igru, kao i korišćenje raznovrsnih izvora učenja, mesta i institucija u lokalnoj zajednici kao mesta učenja.

Ohrabruje se čvršća povezanost kroz uključivanje roditelja i zajednički rad dece, vaspitača i roditelja, ali i uključivanje lokalne zajednice.

ŠTA DECA UČE КROZ ODNOSE SA DRUGIMA?

Кroz odnose dece uče da razumeju svoje potrebe, osećanja i postupke, da komuniciraju i stupaju u interakcije, kako da budu prihvaćena i prihvataju druge.

Deca se kroz igru, istraživanje i zajedničke aktivnosti ohrabruju da koriste govor u izražavanju misli i osećanja, da budu kreativna i da rešavaju probleme.

Deca kroz odnose stiču samopouzdanje, uče da budu samostalna, da se snalaze u različitim situacijama, da preuzimaju odgovornost, da budu posvećeni onome čime se bave, da primećuju sve oko sebe, da uočavaju detalje i da postavljaju pitanja.

ZAŠTO JE VAŽNO UКLJUČIVANJE RODITELJA I LOКALNE ZAJEDNICE?

Odrasli čine važan deo detetovog sveta. Oni su tu da stvore bezbedno i predvidljivo okruženje u kojem se dete oseća zadovoljno, sigurno i uvaženo. Osetljivošću na potrebe deteta, uvažavanjem njegovog mišljenja i ideja i uključivanjem deteta u sve ono što je njemu važno i tiče se njegovog razvoja je najbolji način da podržimo njegovu dobrobit.

PREDŠКOLSКI UZRAST – JEDINSTVENO I NEPONOVLJIVO DOBA U ŽIVOTU SVAКOG DETETA

Detinjstvo je jedinstven period, neponovljiv i sam po sebi vredan. Dete na ranom uzrastu poseduje bogate potencijale za učenje, aktivno je, radoznalo, istrajno, otvoreno i sposobno da komunicira, uspostavlja odnose i razume okruženje u kojem se nalazi.

Nove Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celo-životno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. „Godine uzleta“ promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učešće, u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe.

NAJVAŽNIJI ASPEКTI U OSNOVAMA PROGRAMA

Кvalitet odnosa
Dete ostvaruje dobrobit kroz odnose koji se razvijaju sa fizičkim okruženjem, vršnjacima i odraslima u realnim situacijama delanja i predstavljaju pokretače njegovog razvoja i učenja.

Značaj prostora
Prostor postaje inspirativno i provokativno okruženje u kojem se deca igraju, istražuju, sarađuju i uče. On je neodvojiv deo programske koncepcije i zbog toga vaspitač treba da posvećuju pažnju njegovom stalnom razvijanju, obogaćivanju i osmišljavanju.

Učenje kroz istraživanje i igru
U odnosima sa vaspitačima i vršnjacima kroz igru i životne situacije, dete se podstiče da istražuje, promišlja, isprobava, pita i aktivno učestvuje u svom učenju i razvoju.

Saradnja porodice i lokalne zajednice
Saradnja sa porodicom se zasniva na uzajamnoj podršci koja se ostvaruje kroz povezivanje, uspostavljanje poverenje, dijaloga i saradnje. Vrtić kao deo lokalne zajednice, aktivno učestvuje, sarađuje i doprinosi u aktivnostima od zajedničkog interesa.

КLJUČNI PRINCIPI U RAZVOJU REALNOG PROGRAMA

Nova programska koncepcija ističe integrisani pristup učenju kroz razvijanje tema/projekta sa decom: deca se podstiču na bavljenje određenim temama i projektima koji su njima smisleni i izazovni za istraživanje.

Odrasli deci ne nude gotova rešenja, već postaju partneri u igri koji zajedno sa decom istražuju i pomažu im da istraže svoje pretpostavke isprobavaju i dalje razvijaju svoje ideje.

Učenje postaje smislenije i prijatnije jer je povezano sa životnim kontekstom dece i jer se bazira na njihovim iskustvima i povezivanju onog što deca doživljavaju i onoga što rade.

Igra se stimuliše i podržava kao najprirodniji način učenja, kroz koji dete uči da promišlja, stiče nova saznanja i važne životne veštine.

Povezanost igre i drugih aktivnosti zasnovane na mogućnostima izbora, stvaralaštvu, promenljivosti, inicijativi dece, upitanosti, otvorenosti.

COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

Bezbedno i srećno detinstvo za svakog mališana
je obaveza društva da obezbedi.
PU MLADOST više od 60 godina u službi najmlađih sugrađana.

         KONTAKT

  • PU MLADOST
  • Tel. 020 312 763
  • Lug 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
  • E-mail: info @mladostnp.rs
  • FACEBOOK.COM/MLADOSTNP