SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

img

O nama

Predškolska ustanova „Mladost“ u Novom Pazaru je vaspitno-obrazovna ustanova od posebnog društvenog interesa, osnovana je 1957.god. na inicijativu društva „Prijatelji dece“ iz Beograda i Novog Pazara.

U početku je radio samo jedan vrtić koji je funkcionisao u jednoj skromnoj, nenamenskoj zgradi sve do 1970.godine. 1974. godine izgrađen je prvi namenski objekat, savremeno opremljen za kolektivni boravak i smeštaj dece. Olukom Skupštine Opštine Novi Pazar objekat dobija naziv „Mladost“ i po njemu ustanova i danas nosi naziv. Кasnije ustanova proširuje svoje kapacitete izgrađivanjem još tri objekta i to: 1977.godine izgrađen je vrtić „Naše dete“, 1981.god. izgrađen je vrtić „Dečija radost“, a od marta 2014. godine počinje sa radom i vrtić „Pčelica“. 2016. godine izgrađen je vrtić „Abu Dabi“ u Dojeviću. 2017. god. izgrađen je vrtić „ Čarolija“ u Deževi . Svaki objekat izgrađen je prema standardima i propisima i imaju prateću infrastrukturu.

Oko objekata se nalaze delimično uređena dvorišta. Međutim, raspoloživi kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe dece i roditelja. Svi objekti se nalaze u različitim rejonima grada da bi roditeljima i deci iz različitih naselja bili što bliži i dostupniji. Sve programske aktivnosti ustanova razvija u skladu sa Opštim osnovama predškolskog programa i to:

- Rad sa decom do 3 godine;
- Rad sa decom od 3 do uključivanja u program pripreme za školu
- Pripremni predškolski program
- Rad sa decom sa smetnjama u razvoju – inkluzija i integracija
- Rad sa decom na dužem bolničkom lečenju
- Rad sa decom u bolničkim grupama

Datum proslave Dana predškolske ustanove 25.05.

Raspoloživi kapacitet za smeštaj dece u objektima Predškolske ustanove „Mladost“ ne zadovoljava potrebe dece i roditelja za upis dece u vrtiće. U opštini Novi Pazar prema podacima nadležnih službi ima 11262 dece uzrasta od jedne do šest i po goina. Problem nedovoljnih kapaciteta za smeštaj dece javlja se u celodnevnom boravku. Ustanova ulaže napore da racionalnijim korišćenjem postojećeg prostora omogući optimalan broj upisa u datim okolnostima Izražen je problem nedostatka prostorija za decu u poludnevnom boravku u gradskim vrtićima. Rad se odvija u popodnevnim satima i koriste se prostorije u kojima su do tada boravila deca iz celodnevnog boravka. Ustanova, gde god za to postoji mogućnost, nastoji da adaptira postojeće prostorije u okviru objekata za adekvatan rad ovih grupa. Danas u našim objektima boravi 2625- oro dece, od toga 1697-oro u celodnevnom boravku i 928-oro u pripremnom predškolskom poludnevnom boravku. 

COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Bezbedno i srećno detinstvo za svakog mališana
je obaveza društva da obezbedi.
PU MLADOST više od 60 godina u službi najmlađih sugrađana.

         KONTAKT

  • PU MLADOST
  • Tel. 020 312 763
  • Lug 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
  • E-mail: info @mladostnp.rs
  • FACEBOOK.COM/MLADOSTNP