SREĆNA DECA - SIGURNA BUDUĆNOST

MISIJA

Predškolska ustanova „Mladost“ pruţa adekvatne, razvojno primerene i kvalitetne usluge u vaspitanju i obrazovanju predškolske populacije.
Uz profesionalne kompetencije i kontinuirano usavršavanje, prepoznaje, uvaţava i neguje deĉije sposobnosti i interesovanja i uz timski rad svih realizatora vaspitno-obrazovne i sveukupne delatnosti ustanove priprema ih za naredni stupanj vaspitanja i obrazovanja, uz istovremeno negovanje tradicionalnih i ekoloških vrednosti. Ustanova je sa dugom tradicijom i svojim postojanjem dala je znaĉaj i doprinos sredini u kojoj postoji.

VIZIJA

- Bezbednost dece, zaposlenih, kao i objekata na višem nivou;
- Da ostvarimo partnerstvo sa sredinom u kojoj postojimo i delujemo;
- Da osnažimo vaspitače, medicinske sestre-vaspitače i stručne
  saradnike u profesionalnoj ulozi povećanjem njihove osetljivosti i    
  kompetencija za dečije potrebe i razvoj dece;
- Da vrtić bude mesto zajedničkog življenja;
- Uređenost dvorišta;
- Veći broj stručnih saradnika;
- Veća motivisanost roditelja za uključivanje i edukaciju;
- Proširivanje delatnosti Ustanove;
- Edukacija i kontinuirano usavršavanje radnika;
- Informatička povezanost svih vrtića;
- Centralna kuhinja;
- Monografija ustanove;
- Uvođenje stranog jezika;

Predškolska ustanova „Mladost“ želi da postane ustanova koja će biti prepoznatljiva i bolje promovisana u svojoj sredini, posebno u godini jubileja i koja će svoj rad obogatiti većom primenom sadržaja stečenim na stručnim usavršavanjima u ustanovi i van nje, primenom instrumenata i tehnika za praćenje napredovanja dečjeg rzvoja i napredovanja.

Planira se uvođenje ranog učenja engleskog jezika kako bi se obogatio vaspitno-obrazovni rad i kod dece razvila želja za učenjem stranog jezika u predškolskom periodu i time stvorila povoljna osnova za dalje učenje u osnovnoj školi.


COVID 19

Korona virus, vrtići i deca: Šta treba da znate pre nego što dovedete dete u vrtić.

Bezbedno i srećno detinstvo za svakog mališana
je obaveza društva da obezbedi.
PU MLADOST više od 60 godina u službi najmlađih sugrađana.

         KONTAKT

  • PU MLADOST
  • Tel. 020 312 763
  • Lug 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
  • E-mail: info @mladostnp.rs
  • FACEBOOK.COM/MLADOSTNP